User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Trip odometer
Licznik podróży
4 weeks ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

No fuelings
Brak tankowań
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Upload picture
Wyślij plik
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

JPEG file
JPEG file
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Activate new address
Potwierdź email
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Activation key
Kod aktywacyjny
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Privacy
Prywatność
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod bezpieczeństwa
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Message
Wiadomość
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Subject
Temat
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Username
Użytkownik
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Extras
Dodatki
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod bezpieczeństwa
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Save fueling and enter another one
Zachowaj tankowanie i wprowadź następdodaj kolejne
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

The entry will be marked invalid as required data to calculate a consumption value is missing (distance and quantity). Continue anyway?
Wpis będzie oznaczony jako nieważny z powodu braku danych do obliczenia średniego spalania (dystans i ilość). Czy kontynuować?
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

The entry will be marked invalid as required data to calculate a consumption value is missing (distance and quantity). Continue anyway?
Wpis beędzie oznaczony jako nieważny z powodu braku danych do obliczenia średniego spalania (dystans i ilość)
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Codetype
Kod typu
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Depreciation period
Okres amortyzacji
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

BBCode
BBCode
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

years
lata
a month ago

Search