User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Send message
Pošli zprávu
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Export note/cost entries
export poznamka/výdaj
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Note</b>: Text
<b>note</b>:text
a year ago
User avatar radekzt

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>:
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Odometer, trip</b>: Numeric without thousands separator
<b>nájezd</b>: číslo bez děliče tisíců
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Date</b>: Format DD.MM.YYYY (e.g., 23.02.2010)
<b>datum</b>: formát DD.MM.RRRR ( např. 23.02.2010)
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

You can export your notes and cost entries. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows:
Můžete exportovat vaše poznámky a výdaje. Stažený soubor může být spuštěn v běžných sešitových aplikacích. Formát souboru je následující:
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Costs CSV export
Výdaje CSV export
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes/costs CSV export
poznámky/výdaje CSV export
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Export your Spritmonitor.de notes and cost data as CSV file.
Exportujte vaše poznámky a výdaje ze Spritmonitor.de do CSV.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

costs, notes, export, csv file
výdaje, poznámky, export, csv soubor
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Costs CSV export
export výdajů CSV
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Edit note/cost entry
uprav poznámku/výdaj
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Edit note/cost entry
uprav poznámku/výdaj
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Edit a cost or note entry
uprav výdaj nebo poznámku
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

cost note entry, edit
výdaj poznámka, upravit
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Edit note/cost entry
uprav poznámku/výdaj
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Price
Cena
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Cost type
Typ výdaje
a year ago

Search