User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Conditions
Условия
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Basic data
Основни данни
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Security code
Код за сигурност
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Register
Регистрация
7 months ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Email (repeat)
Електронна поща (повтори)
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Email
Електронна поща
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Username
Потребителско име
a year ago
User avatar Infernus

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Yes, delete account
Потвърждавам, изтриий профила
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Delete account
Изтрий профил
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Yes, delete account
Потвърждавам, изтрии профила
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Do you really want to delete all your data saved at Spritmonitor.de?
Наистина ли искате да изтриете всичката Ви информация записана в Spritmonitor.de?
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Change password
Смени парола
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Repeat password
Повтори новата парола
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

New password
Нова парола
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Old password
Стара парола
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Send
Изпрати
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Security code
Секретен код
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Message
Текст на съобщението
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Subject
Заглавие
a year ago
User avatar Infernus

New translation

Spritmonitor / WebsiteBulgarian

Save changes
Запази
a year ago

Search