User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

The username may only consist of alphanumeric characters and underscores.
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, liczby i podkreślenia.
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Invalid date format.
Nieprawidłowy format daty.
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Save reminder
Ustaw przypomnienie
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Column separator
Separator kolumn
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Thousands separator
Separator tysięcy
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Decimal separator
Separator liczb dziesiętnych
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

allow<br/>This function allows other users to contact you. Any messages are forwarded to the email address you specified. For protection of privacy your email address will not be visible to the sender.
Ta funkcja pozwala innym użytkownikom kontaktować się z Tobą. Wszystkie wiadomości będą przekierowanie na podany przez Ciebie adres. Dla bezpieczenństwa i ochrony prywatności Twój adres nie beędzie widoczny dla nadawcy.
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Message reception
wWiadomości
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Language
jJęzyk
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Homepage
sStrona główna
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Request account information
Poproś o informacje o koncie
a month ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Activation code
kKod aktywacyjny
a month ago
User avatar ksciana

New contributor

Spritmonitor / WebsitePolish

New contributor a month ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Mileage (electricity)
Przebieg
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Gas mileage (mass)
Masa paliwa
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Gas mileage (volume)
Objętość paliwa
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Gas mileage (volume)
Ilość paliwa
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Extras
Ekstra
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Trip odometer
Przejechany dystans
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

BBCode
BB kod
10 months ago

Search