User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Codetype
Typ kodu
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

years
lata
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Depreciation period
Okres amortyzacji
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Save reminder
Zapisz
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Column separator
Separator kolumn
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Thousands separator
Separator setek
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Decimal separator
Separator dziesiątek
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Request account information
Żądanie danych konta
11 months ago
User avatar qpidzawa

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Email
E-5mail
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Email
E-5
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Name
Imię
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Country roads
Drogi lokalne
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Total
razem
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Protocol
Protokół
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Save changes
Zachowaj zmiany
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Currency
Waluta
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Email address
adres e-mail
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Average speed
Średnia prędkość
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Used Quantity
użyta ilość
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Consumption
Średnie spalanie
a year ago

Search