User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Password
Heslo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Next
Další
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

CSV file
CSV soubor
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Start from line
Začít od řádku
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Column separator
Oddělovač sloupců
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Thousands separator
Oddělovač tisíců
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Decimal separator
Desetinný oddělovač
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Save fueling
Uložit čerpání
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Enhanced information
Rozšířená informace
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Bordcomputer
Palubní počítač
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Conditions
Podmínky
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Basic data
Základní údaje
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Register
Registrovat
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

I accept the <a href="en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and agree to the data collection and processing according to the <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>.
Souhlasím s <a href="en/imprint.html#termsofuse">podmínkami užívání</a> a souhlasím se sběrem dat a jejich využitím podledle <a href="/en/privacy.html">podmínek o ochraně dat</a>.
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Terms of use
Podmínky užívání
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Security code
Bezpečnostní kód
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Email (repeat)
Email (zopakovat)
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Email
Email
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Username
Uživatelské jméno
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Delete account
Smazat účet
a year ago

Search