User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Yes, delete account
Ano, smazat účet
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Do you really want to delete all your data saved at Spritmonitor.de?
Opravdu chcete smazat všechna vaše data uložená na Spritmonitor.de?
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change password
Změnit heslo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Repeat password
Zopakujte heslo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

New password
Nové heslo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Old password
Současné heslo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Send
Odeslat
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Security code
Bezpečnostní kód
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Message
Zpráva
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Subject
Předmět
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Save changes
Uložit změny
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

allow<br/>This function allows other users to contact you. Any messages are forwarded to the email address you specified. For protection of privacy your email address will not be visible to the sender.
povolit<br/>Tato funkce umůžňuje ostatním kontaktovat vás. Jakékoliv zprávy jsou přeposílány na zadaný email. Pro vaši ochranu příjemce zprávy neuvidí vaši emailovou adresu.
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Message reception
Příjem zpráv
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Language
Jazyk
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Homepage
Úvodní stránka
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Request account information
Vyžádat informaci o účtu
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Activation code
Aktivační kód
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Username
Uživatel
a year ago
User avatar lukasq

New string to translate

Spritmonitor / WebsiteCzech

New string to translate a year ago
User avatar lukasq

Committed changes

Spritmonitor / WebsiteCzech

Committed changes a year ago

Search