User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Register
Rejestracja
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

I accept the <a href="en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and agree to the data collection and processing according to the <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>.
Akceptuje warunki użytkowania i zgadzam się na gromadzenie i przetwarzanie danych zgodnie z deklaracją ochrony danych.
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Terms of use
Warunki korzystania
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod dostępu
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Email (repeat)
Powtórz adres e-mail
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Email
Adres e-mail
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Username
Użytkownik
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Delete account
Usuń konto
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Yes, delete account
Tak, usuń konto
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Do you really want to delete all your data saved at Spritmonitor.de?
Czy napewno chcesz usunąć wszystkie dane ze Spritmonitr.de?
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Change password
Zmień hasło
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Repeat password
Powtórz hasło
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

New password
Nowe hasło
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Old password
Stare hasło
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Send
Wyślij
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod bezpieczeństwa
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Message
Wiadomość
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Subject
Temat
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Save changes
Zachowaj zmiany
a year ago
User avatar qpidzawa

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

allow<br/>This function allows other users to contact you. Any messages are forwarded to the email address you specified. For protection of privacy your email address will not be visible to the sender.
Ta funkcja pozwala innym użytkownikom kontaktować się z Tobą. Wszystkie wiadomości będą przekierowanie na podany przez Ciebie adres. Dla bezpieczenstwa i ochrony prywatności Twój adres nie bedzie widoczny dla nadawcy.
a year ago

Search