User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Battery cap.
Pojemość akumulatora trakcyjnego
3 weeks ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Display Settings
UPokaż ustawienia
3 weeks ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me.
Oświadczam, iż zapoznałem się z <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">Warunkami Korzystania</a> oraz <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">Polityką Prywatności</a> niniejszego serwisu, w pełni się zgadzam i akceptuję je. Wyrażam zgodę na utworzenie mojego konta na <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a>.
3 weeks ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Battery cap.
Capacité de la batteriePojemość akumulatora
3 weeks ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Tank capacity
Pojemność bateriizbiornika
3 weeks ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Display Settings
Podgląd uUstawieńnia
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Use dark theme
Użyj trybu ciemnego
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Dark Theme
Tryb ciemny
3 months ago
User avatar admin

Resource update

Spritmonitor / Android AppPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Display Settings
Ustawienia ekranu
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me.
Oświadczam, iż zapoznałem się z <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">Warunkami Korzystania</a> oraz <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">Polityką Prywatności</a> niniejszego serwisu, w pełni się zgadzam i akceptuję je. Wyrażam zgodę na utworzenie mojego konta na <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a>.
11 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Battery cap.
Pojemność baterii
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Tank capacity
Pojemność baku
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / Android AppPolish

Display Settings
Ustawienia wyświetlania
a year ago
User avatar None

New string to translate

Spritmonitor / Android AppPolish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Spritmonitor / Android AppPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Spritmonitor / Android AppPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Spritmonitor / Android AppPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Spritmonitor / Android AppPolish

Committed changes 2 years ago
User avatar hufrosty

Translation changed

Spritmonitor / Android AppPolish

Loading data...
Ładowanie danych...
2 years ago

Search