User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech


If you do not want to receive any more messages, you can deactivate the message receive function in your user profile.
.
Pokud si nepřejete dostávat žádné další zprávy, můžete deaktivovat přijímání zpráv ve vašem uživatelském účtu.
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím, aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
6 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Prev
Předchozí
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change oil
Výměna oleje
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Repair
Oprava
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Electricity
Elektřina
7 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Please select a file to upload
Vyberte soubor k nahrání
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The file could not be uploaded
Soubor nemohl být nahrán
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value'% may only consist of %'max%' characters
'%value%' musí mít maximálně %'max%' znaků
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be at least '%min%' characters long
'%value%' musí mít alespoň '%min%' znaků
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be between '%min%' and '%max%'
'%value%' musí být mezi '%min%' a '%max%'
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

May not be empty
Nesmí být prázdné
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' contains invalid characters. Only alphabetic characters are allowed.
'%value%' obsahuje neplatné znaky. Povoleny jsou pouze znaky abecedy.
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Only alphabetic characters are allowed
Povoleny jsou pouze znaky abecedy
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

May not be empty
Nesmí být prázdné
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The username '%value%' does not exist
Uživatel '%value%' neexistuje
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is not a HTTP URL
'%value%' není HTTP URL
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is an invalid URL
'%value%' je neplatný odkaz
8 months ago

Search