User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications for bulletin boards
Hirdetőtáblák módosítása
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications and patches for Spritmonitor support in discussion boards
Módosítások és javítások a Spritmonitor támogatására a vitafórumokban
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

bulletin, board, boards, patches, MOD, MODS, modifications, modification, discussion, phpbb
közlemény, tábla, táblák, javítások, MOD, MOD-ok, módosítások, módosítás, megbeszélés, phpbb
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Bulletin board - modifications, patches for Spritmonitor.de
Hirdetőtábla - módosítások, javítások a Spritmonitor.de webhelyhez
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications for bulletin boards
Hirdetőtáblák módosítása
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

<li><a href="/en/smartphone_apps.html#vehicles">Vehicle Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#fuelings">Fuel-Up Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_fueling">Adding a new Fuel-Up</a></li>
<ul style="padding-left: 20px"><li><a href="/en/smartphone_apps.html#first_fueling">Adding the First Fuel-Up</a></li></ul>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_expense">Adding a new Expense</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_reminder">Adding a new Reminder</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#vehicles">Jármű áttekintése</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#fuelings">Tankolások áttekintése</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_fueling">Új tankolás hozzáadása</a></li>
<ul style="padding-left: 20px"><li><a href="/en/smartphone_apps.html#first_fueling">Az első tankolás hozzáadása</a></li></ul>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_expense">Új költség hozzáadása</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_reminder">Új emlékeztető hozzáadása</a></li>
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

A new password has been generated and will be sent to you mail address.
Új jelszó legenerálva, és az Ön e-mail címére elküldve.
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago.
Sajnáljuk, nem változtathatja meg a felhasználónevét, mert a Spritmonitor.de regisztráció vagy a legutóbbi felhasználónév-változtatás kevesebb, mint 3 hónapja történt.
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past.
Itt megváltoztathatja felhasználónevét. Felhívjuk figyelmét, hogy a névváltoztatás csak akkor engedélyezett, ha a regisztráció dátuma a Spritmonitor.de webhelyen és az esetleges korábbi névváltoztatás óta több mint 3 hónap eltelt.
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

(*) The specified link was entered by the user. Spritmonitor is not responsible for the content of any site <br/>that is linked within the details of a user!
(*) A megadott linket a felhasználó írta be. A Spritmonitor nem vállal felelősséget olyan webhelyek tartalmáért, <br/>amelyben a felhasználó adatai vannak linkelve!
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Notes for login
Megjegyzés a belépéshez
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change displayed units
Mértékegység módosítása
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Units changed.
Módosítva.
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Set your preferred displayed units
Állítsa be a kívánt mértékegységet
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

display units
mértékegység
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

With deleting your account, all user data, vehicle data and fuelings will be purged! This action cannot be undone!<br/><br/><b>Do you really want to delete your Spritmonitor.de account?</b>
Fiókjának törlésével az összes felhasználóadat, járműadat és üzemanyag tankolás törlésre kerül! Ezt a műveletet nem lehet visszavonni!<br/><br/><b>Biztosan törli a Spritmonitor.de fiókját?</b>
2 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Move vehicle down
Jármű lefelé mozgatása
2 months ago

Search