User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

<a name="vehicles"></a><h1>Vehicle Overview</h1>After launching the app, a list of all your active vehicles will be presented (see figure 1). You can add a new vehicle by clicking on the plus sign. Also, you can change the ordering of your vehicles. This is done in the iOS app by clicking on <i>Edit</i>, in the Android app click and drag the respective vehicle in the desired spot. <br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_vehicles_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_vehicles_en.png" width="250px"><br/>Figure 1: Vehicle Overview.</center><br/>Our apps synchronise automatically after launching and in regular intervals with the Spritmonitor servers to ensure, that your data is always up to date. Should you, however, explicitly want to trigger a new synchronisation, you can achieve this in the iOS app by <i>dragging the vehicle list downwards</i> and in the Android app by clicking on the symbol with two circular arrows.<br/><br/>The Smart ForTwo in figure 1 has one due reminder. This is illustrated by the red shape with the white number 1. By clicking on a vehicle you will be transferred to the corresponding detail view.
<a name="vehicles"></a><h1>Jármű áttekintése</h1>Az alkalmazás elindítása után megjelenik az összes aktív jármű listája (lásd az 1. ábrát). A plusz jelre kattintva új járművet adhat hozzá. Ezenkívül módosíthatja a járművek sorrendjét. Ez az iOS alkalmazásban a <i>Szerkesztés</i> gombra kattintva, az Android alkalmazásban kattintson és húzza a megfelelő járművet a kívánt helyre. <br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_vehicles_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_vehicles_en.png" width="250px"> <br/>1. ábra: A jármű áttekintése.</center><br/>Alkalmazásaink automatikusan szinkronizálnak indítás után és rendszeres időközönként a Spritmonitor szerverekkel, hogy az adatok mindig naprakészek legyenek. Ha azonban kifejezetten új szinkronizálást szeretne indítani, ezt az iOS alkalmazásban érheti el, ha <i>lefelé húzza a járműlistát</i>, az Android alkalmazásban pedig két kör alakú nyílra kattintva.<br/><br/>Az 1. ábra szerinti Smart ForTwo egy emlékeztetővel rendelkezik. Ezt szemlélteti a piros forma és a fehér 1-es szám. Ha rákattint egy járműre, akkor a megfelelő részletnézetbe kerül.
4 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Besides using the website, you can use Spritmonitor also on your Android or iOS Smartphone. The apps are available for free in the <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> and the <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. In the following you will find a brief description as well as tips for using our apps.
A webhely használata mellett a Spritmonitor alkalmazást Android vagy iOS okostelefonján is használhatja. Az alkalmazások ingyenesen elérhetők az <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store-ban</a> és a <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=hu" target="_blank">Google Play Áruház-ban</a>. Az alábbiakban rövid leírást és tippeket talál az alkalmazásaink használatához.
4 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>.
Fiókja létrehozva!<br/> Néhány perc múlva kap egy e-mailt, amely tartalmazza fiókja jelszavát.<br/><br/><strong>Kérjük, vegye figyelembe:</strong> Ha fiókadatai néhány perc múlva nem érkeznek meg, kérjük, ellenőrizze spam mappáját, mivel egyes szolgáltatók (pl. Hotmail) hamisan szűrik leveleinket spamként.<br/><br/>Amint megkapta az adatokat, képes lesz <a href="en/login.html">itt bejelentkezni</a>.
4 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre>
Ha a következő néhány percben nem kapja meg az e-mailt, győződjön meg arról, hogy a helyes e-mail címet adott meg, és ellenőrizze a spam mappáját is. <br/><br/><strong>Figyelem Gmail-felhasználók!</strong>Ha a spam mappa sem tartalmazza a helyreállítási e-mailt, kérjük, keressen a Gmail postafiókjában a következő paranccsal:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre>
4 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications for bulletin boards
Hirdetőtáblák módosítása
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications and patches for Spritmonitor support in discussion boards
Módosítások és javítások a Spritmonitor támogatására a vitafórumokban
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

bulletin, board, boards, patches, MOD, MODS, modifications, modification, discussion, phpbb
közlemény, tábla, táblák, javítások, MOD, MOD-ok, módosítások, módosítás, megbeszélés, phpbb
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Bulletin board - modifications, patches for Spritmonitor.de
Hirdetőtábla - módosítások, javítások a Spritmonitor.de webhelyhez
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Modifications for bulletin boards
Hirdetőtáblák módosítása
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

<li><a href="/en/smartphone_apps.html#vehicles">Vehicle Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#fuelings">Fuel-Up Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_fueling">Adding a new Fuel-Up</a></li>
<ul style="padding-left: 20px"><li><a href="/en/smartphone_apps.html#first_fueling">Adding the First Fuel-Up</a></li></ul>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_expense">Adding a new Expense</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_reminder">Adding a new Reminder</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#vehicles">Jármű áttekintése</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#fuelings">Tankolások áttekintése</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_fueling">Új tankolás hozzáadása</a></li>
<ul style="padding-left: 20px"><li><a href="/en/smartphone_apps.html#first_fueling">Az első tankolás hozzáadása</a></li></ul>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_expense">Új költség hozzáadása</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_reminder">Új emlékeztető hozzáadása</a></li>
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

A new password has been generated and will be sent to you mail address.
Új jelszó legenerálva, és az Ön e-mail címére elküldve.
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago.
Sajnáljuk, nem változtathatja meg a felhasználónevét, mert a Spritmonitor.de regisztráció vagy a legutóbbi felhasználónév-változtatás kevesebb, mint 3 hónapja történt.
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past.
Itt megváltoztathatja felhasználónevét. Felhívjuk figyelmét, hogy a névváltoztatás csak akkor engedélyezett, ha a regisztráció dátuma a Spritmonitor.de webhelyen és az esetleges korábbi névváltoztatás óta több mint 3 hónap eltelt.
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

(*) The specified link was entered by the user. Spritmonitor is not responsible for the content of any site <br/>that is linked within the details of a user!
(*) A megadott linket a felhasználó írta be. A Spritmonitor nem vállal felelősséget olyan webhelyek tartalmáért, <br/>amelyben a felhasználó adatai vannak linkelve!
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Notes for login
Megjegyzés a belépéshez
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change displayed units
Mértékegység módosítása
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Units changed.
Módosítva.
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
10 months ago
User avatar Ch4os

New translation

Spritmonitor / WebsiteHungarian

Change display units
Mértékegység módosítás
10 months ago

Search