User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsitePolish

Trip odometer
Licznik podróży
a month ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

No fuelings
Brak tankowań
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Upload picture
Wyślij plik
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

JPEG file
JPEG file
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Activate new address
Potwierdź email
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Activation key
Kod aktywacyjny
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Privacy
Prywatność
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod bezpieczeństwa
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Message
Wiadomość
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Subject
Temat
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Username
Użytkownik
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Extras
Dodatki
2 months ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Security code
Kod bezpieczeństwa
2 months ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

Save fueling and enter another one
Zachowaj tankowanie i wprowadź następdodaj kolejne
2 months ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

The entry will be marked invalid as required data to calculate a consumption value is missing (distance and quantity). Continue anyway?
Wpis będzie oznaczony jako nieważny z powodu braku danych do obliczenia średniego spalania (dystans i ilość). Czy kontynuować?
2 months ago
User avatar ksciana

Translation changed

Spritmonitor / WebsitePolish

The entry will be marked invalid as required data to calculate a consumption value is missing (distance and quantity). Continue anyway?
Wpis beędzie oznaczony jako nieważny z powodu braku danych do obliczenia średniego spalania (dystans i ilość)
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Codetype
Kod typu
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

Depreciation period
Okres amortyzacji
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

BBCode
BBCode
2 months ago
User avatar ksciana

New translation

Spritmonitor / WebsitePolish

years
lata
2 months ago

Search