User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Please enter the security code
Lütfen güvenlik kodunu girin:
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Deviation from manufacturer MPG
Fabrika tüketiminden sapma:
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Here you can change your username for Spritmonitor.de
Burada Spritmonitor.de kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

'%value%' must be between '%min%' and '%max%'.
'%value%' değeri '%min%' ile '%max%' arasında olmalıdır.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account.
Burada Apple kimliğiniz veya Google hesabınız ile Spritmonitor.de'ye giriş yapabilirsiniz.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it
Burada Apple/Google hesabınızla Spritmonitor.de'ye giriş yapabilir, maliyetleri ve yakıtları yönetebilir ve analiz edebilirsiniz.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Active your new email address.
Yeni e-posta adresini aktif et.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<b>%value% trucks would be needed</b> to transport this amount of fuel.
Bu miktarda yakıtı taşımak için <b>% value% kamyona ihtiyaç vardır. </b>.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>.
Tüm kullanıcılar birlikte <b>% value% kez güneşe gidip geldi </b>.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

Wrong key.
Yanlış anahtar.
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

kWh/100km
kWhsa/100km
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h2>Modifications for Woltlab Burning Board Lite (WBBLite)</h2>This modification adds a new input field "Verbrauch". If the user inputs the spritmonitor vehicle id, the mileage is shown in threads and the user profile.<br/><br/>The description of this modification: <a href="/boardmods/WBBLite-Anleitung.txt">WBBLite-Anleitung.txt</a><br/>Author: Shr522 from <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>. Support on <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>.
<h2>Woltlab Burning Board Lite (WBBLite) için Değişiklikler</h2>Bu değişiklik yeni bir girdi alanı "Tüketim" ekler. Kullanıcı spritmonitor araç kimliğini girerse, kilometre başlıklarda ve kullanıcı profilinde gösterilir.<br/><br/>Bu değişikliğin açıklaması: <a href="/boardmods/WBBLite-Anleitung.txt">WBBLite-Anleitung.txt</a><br/>Yetkili : Shr522 <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>. Destek için <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>.</h2>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h2>Modifications for Woltlab Burning Board Lite (WBBLite)</h2>This modification adds a new input field "Verbrauch". If the user inputs the spritmonitor vehicle id, the mileage is shown in threads and the user profile.<br/><br/>The description of this modification: <a href="/boardmods/WBBLite-Anleitung.txt">WBBLite-Anleitung.txt</a><br/>Author: Shr522 from <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>. Support on <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>.
<h2>Woltlab Burning Board Lite (WBBLite) için Değişiklikler</h2>Bu değişiklik yeni bir girdi alanı "VerbrauchTüketim" ekler. Kullanıcı spritmonitor araç kimliğini girerse, kilometre başlıklarda ve kullanıcı profilinde gösterilir.<br/><br/>Bu değişikliğin açıklaması: <a href="/boardmods/WBBLite-Anleitung.txt">WBBLite-Anleitung.txt</a><br/>Yetkili : Shr522 <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>. Destek için <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>.</h2>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">Arabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Aracımın kimliğini nerede bulabilirim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">LPG veya CNG ile çalışan aracımın kilometresini de izleyebilir miyim?</a></a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone"> Spritmonitor.de'yi akıllı telefonumda kullanabilir miyim?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">Arabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Aracımın kimliğini nerede bulabilirim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">LPG veya CNG ile çalışan aracımın kilometresini de izleyebilir miyim?</a></a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone"> Spritmonitor.de'yi akıllı telefonumda kullanabilir miyim?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">Arabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Aracımın kimliğini nerede bulabilirim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">LPG veya CNG ile çalışan aracımın kilometresini de izleyebilir miyim?</a></a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone'yi akıllı telefonumda kullanabilir miyim?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">Arabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Aracımın kimliğini nerede bulabilirim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicleLPG veya CNG ile çalışan aracımın kilometresini de izleyebilir miyim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">Arabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicleAracımın kimliğini nerede bulabilirim?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search resultsArabam arama sonuçlarında görünmüyor.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
a year ago
User avatar madanadam

New translation

Spritmonitor / WebsiteTurkish

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Sık sorulan sorular:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
a year ago

Search