User avatar Axial63

Translation changed

Spritmonitor / Android AppDutch

Email address is not a username.
e-Mailadres is geen gebruikersnaam.
a month ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / Android AppDutch

Email address is not a username.
e-Mailadres is geen gebruikersnaam
a month ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

cost note entry, edit
Kosten, notities
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Edit note/cost entry
Kosten en notities bewerken
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Price
Prijs
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Cost type
Kostensoort
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Odometer
Kilometerstand
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Date
Datum
8 months ago
User avatar Axial63

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteDutch

Entry already exists in the database.
Dit gegevensrecorbestand bestaat al in het systeem.
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Entry already exists in the database.
Dit gegevensrecord bestaat al in het systeem.
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li>Map columns</li><li><b>Validate and import.</b></li></ul>
Het importeren vindt plaats in drie stappen: <ul><li>Specificeer CSV-bestand en eigenschappen</li><li>Toewijzing van kolombetekenissen</li> <li><b>Controleer gegevens en voltooi het importeren. </b></li></ul>
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul>
Het importeren vindt plaats in drie stappen: <ul><li>Specificeer CSV-bestand en eigenschappen</li><li><b>Toewijzing van kolombetekenissen</b></li><li>Controleer de gegevens en vul de importeren. </li></ul>
8 months ago
User avatar Axial63

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteDutch

To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>.
Om het gemakkelijker te maken de betekenis van de kolom toe te wijzen worden drie regels van uw CSV-bestand weergegeven. Zorg ervoor dat elke kolombetekenis <strongb>slechts één keer</strongb> kan worden toegewezen.
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul>
Het importeren vindt plaats in drie stappen: <ul><li><b>Specificeer CSV-bestand en eigenschappen</b></li><li>Toewijzing van kolombetekenissen</li><li>Controleer de gegevens en vul de importeren. </li></ul>
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information.
Onjuiste regels zijn rood gemarkeerd. U kunt een beschrijving van de fout krijgen door de muis over het veld met een rode achtergrond te bewegen.
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>.
Om het gemakkelijker te maken de betekenis van de kolom toe te wijzen worden drie regels van uw CSV-bestand weergegeven. Zorg ervoor dat elke kolombetekenis <strong>slechts één keer</strong> kan worden toegewezen.
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
Met behulp van de CSV-import kunt u bestaande gegevens uit andere programma's zoals OpenOffice of Microsoft Excel overbrengen naar Spritmonitor.de .
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Notes and cost entries CSV import
Kosten/notities CSV-import
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Notes/costs CSV import
Kosten/notities CSV-import
8 months ago
User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de
CSV-Import van kosten en notities
9 months ago

Search