User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add reminder
Přidat připomínač
a year ago
User avatar lukasq

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

Vehicle ID:
ID vozidla:
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Vehicle ID:
ID vozidla
a year ago
User avatar lukasq

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>%value% trucks would be needed</b> to transport this amount of fuel.
<b>%value% cisteren by bylo potřeba</b> aby uvezliy tolik paliva.
a year ago
User avatar lukasq

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>.
UživateléVšichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

here
zde
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Due date
Datum
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others.
Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními.
a year ago
User avatar lukasq

Added to glossary

SpritmonitorCzech Spritmonitor

Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními.
a year ago
User avatar lukasq

Added to glossary

SpritmonitorCzech Spritmonitor

spotřeba
a year ago
User avatar lukasq

Added to glossary

SpritmonitorCzech Spritmonitor

spotřeba paliva
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Edit vehicle
Upravit vozidlo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

no picture
bez obrázku
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Replace vehicle picture with:
Nahradit obrázek vozidla:
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Delete picture
Smazat obrázek
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

For each vehicle a picture can be uploaded. The picture must be in JPEG-format and may not be bigger than 10 MB. It will be automatically converted to two sizes, one for the details and a smaller one for the overview.<br/><br/><font color="red">Attention:</font><br/>Your vehicle must be clearly visible on the picture. Upload only licence-free or your own pictures. You may not copy other users' pictures. If we encounter any pictures having an illegal content, we will lodge a complaint.
Pro každé vozidlo může být nahrán obrázek. Obrázek musí být ve formátu JPEG a nesmí být větší než 10MB. Bude automaticky převeden na dvě velikosti, větší pro sekci s podrobnostmi a menší pro různé přehledy.<br/><br/><font color="red">Upozornění:</font><br/>Vaše vozidlo musí být jasně viditelné na obrázku. Nahrávejte jen vlastní nebo volně užitelné obrázky. Nesmíte kopírovat obrázky ostatních uživatelů. Pokud narazíme na obrázky s nelegálním obsahem, vzneseme stížnost.
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add vehicle picture
Přidat obrázek vozidla
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add vehicle picture
Přidat obrázek vozidla
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Vehicle
Vozidlo
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others.
Používejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a dátabázi nájezdu, abyste určili spotřebu vašeho vozidla a porovnali ji s ostatními.
a year ago

Search