User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

 
Vlastnosti Spritmonitor.de
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

 
V zimě bývá spotřeba větší i díky zimním pneumatikám. Proč je i přesto používat se dozvíte dále:
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

 
Emise CO2 lze odvodit ze spotřeby paliva. Detaily v následujícím textu:
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

 
Bionafta, LPG, CNG, vodík nebo elektřina? Existuje mnoho alternativ ke klasickým palivům. Více:
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Error in given format
Chyba formátu
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is invalid
'%value%' je neplatná hodnota
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is invalid
'%value%' je neplatná hodnota
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Required entry
Požadovaná položka
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be less than '%max%'
'%value%' musí být menší než '%max%'
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid value
Neplatná hodnota
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid value
Neplatná hodnota
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid value
Neplatná hodnota
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be greater than '%min%'
'%value%' musí být větší než '%min%'
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Only digits are allowed
Povoleny jsou pouze číslice
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Only digits are allowed
Povoleny jsou pouze číslice
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' contains too many characters
'%value%' obsahuje příliš mnoho znaků
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid email address
Neplatná emailová adresa
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid characters
Neplatné znaky
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%localPart%' is invalid
'%localPart%' je neplatný
a year ago
User avatar mrkvak

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%hostname%' is not reachable.
'%hostname%' není dostupný.
a year ago

Search