User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Please select a file to upload
Vyberte soubor k nahrání
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The file could not be uploaded
Soubor nemohl být nahrán
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value'% may only consist of %'max%' characters
'%value%' musí mít maximálně %'max%' znaků
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be at least '%min%' characters long
'%value%' musí mít alespoň '%min%' znaků
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' must be between '%min%' and '%max%'
'%value%' musí být mezi '%min%' a '%max%'
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

May not be empty
Nesmí být prázdné
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' contains invalid characters. Only alphabetic characters are allowed.
'%value%' obsahuje neplatné znaky. Povoleny jsou pouze znaky abecedy.
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Only alphabetic characters are allowed
Povoleny jsou pouze znaky abecedy
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

May not be empty
Nesmí být prázdné
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The username '%value%' does not exist
Uživatel '%value%' neexistuje
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is not a HTTP URL
'%value%' není HTTP URL
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

'%value%' is an invalid URL
'%value%' je neplatný odkaz
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The given date '%value%' is in the past
Vybrané datum '%value%' je v minulosti
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The given date '%value%' is in the future
Vybrané datum '%value%' je v budoucnosti
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Cost analysis
Analýza nákladů
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Mileage icon
Ikona spotřeby
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

More...
Více...
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add note/cost entry
Přidat poznámku/záznam o výdaji
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add fueling entry
Přidat záznam o tankování
11 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Deviation from manufacturer MPG
Odchylka od spotřeby stanovené výrobcem
11 months ago

Search