Source Translation
Abbrechen Mégse
Abgleich notw. Szinkronizálás szükséges
About Névjegy
Account Fiók
activate aktivál
Ad Hirdetés
Add Hozzáad
Ads Hirdetések
ahead előtte
ahead előre
already már
Anhänger Utánfutó
Ausgaben Kiadások
Ausstoß kibocsátás
Authentication Hitelesítés
Authentifizierung Hitelesítés
Autobahn Autópálya
available elérhető
Average Átlag
Avg. Átlag
Basic Alap
Basic data Alapvető adatok
Basisdaten Alap adatok
Bemerkung Megjegyzés
Benutzer Felhasználónév
Betankung Tankolás
Betankungen Tankolások
Betrag Összeg
between között
Bordcomputer Fedélzeti számítógép
Cancel Mégse
capacity kapacitás
CEO Ügyvezető igazgató
Change Csere
Close Zár
column oszlop
Company Vállalat
complete befejezve
Completed Kész
Computer Számítógép
connected kapcsolódva
connection kapcsolat
Consumption Fogyasztás
contain tartalmaz
content tartalom
Cost Költség
Cost Ár
Costs Költségek
Country Ország
Create Létrehoz