Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android App 99% 1 6
iOS App Fix this component to clear its alerts. 0% 230 687 27 17
Website 95% 51 1,256 5 5 2
Project website www.spritmonitor.de
Translation license proprietary iOS App Website Android App
Languages 1
Source strings 1,572
Source words 8,092
Source characters 58,597
Hosted strings 1,572
Hosted words 8,092
Hosted characters 58,597
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / iOS AppCzech

Abbrechen
Přerušit
a month ago
User avatar admin

New string to translate

Spritmonitor / Android AppCzech

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Spritmonitor / Android AppCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech


If you do not want to receive any more messages, you can deactivate the message receive function in your user profile.
.
Pokud si nepřejete dostávat žádné další zprávy, můžete deaktivovat přijímání zpráv ve vašem uživatelském účtu.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
7 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím, aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
7 months ago
GPS localization is not activated. Do you want to activate it now?
Lokalizace pomoci GPS neni zapnuta. Chcete ji
teď zapnout?
8 months ago
The username must contain at least 4 characters.
Uživatelské jméno musí obsahovat alespoň 4 písmena.
8 months ago
GPS localization is not activated. Do you want to activate it now?
Laokalizace pomoci GPS neni zapnuta. Chcete ji
teď zapnout?
8 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity