Translation Information

Project website www.spritmonitor.de
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Source code repository git@github.com:FundF/weblate-website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) 98cc1d5
User avatar Ch4os authored 5 months ago
Filemask *.po
Monolingual base language file en_GB.po
Translation file cs.po
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech


If you do not want to receive any more messages, you can deactivate the message receive function in your user profile.
.
Pokud si nepřejete dostávat žádné další zprávy, můžete deaktivovat přijímání zpráv ve vašem uživatelském účtu.
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

I agree to my data being collected and processed in order to process the contact request (for details see <a href="/en/privacy.html">data protection declaration</a>). The data will not be passed on to third parties.
Souhlasím s tím, aby moje data byla shromažďována a zpracována za účelem zpracování požadavku na kontakt (pro podrobnosti se podívejte na <a href="/en/privacy.html">prohlášení o ochraně dat</a>). Data nebudou poskytována třetím stranám.
6 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Prev
Předchozí
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change oil
Výměna oleje
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Repair
Oprava
7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Spritmonitor / WebsiteCzech

Electricity
Elektřina
7 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Please select a file to upload
Vyberte soubor k nahrání
8 months ago
User avatar wintrell

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The file could not be uploaded
Soubor nemohl být nahrán
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,109 6,667 48,052
Translated 95% 1,058 5,411 36,876
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 5 89 580

Last activity

Last change Nov. 19, 2020, 1:32 p.m.
Last author Jan Urban

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity