Translation

accept_terms_of_use
I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me.
312/3220
Key English Czech State
end End Konec
start_before_end The Start date must be earlier than the End date! Datum zahájení musí být dřívější než datum ukončení!
register_account_data Account Information Údaje o účtu
register_email E-Mail E-mail
password_sent_by_mail_after_registration Your password will be sent to your e-mail address after the registration is completed. Po dokončení registrace bude vaše heslo zasláno na vaši e-mailovou adresu.
accept_terms_of_use I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me. Četl jsem <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">podmínky použití</a> a <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">pravidla ochrany údajů</a>, a přijímám jr a souhlasím s nim. Zároveň souhlasím s vytvoření meho uctu na <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> .
register Register Registrovat
register_username_too_short The username must contain at least 4 characters. Uživatelské jméno musí obsahovat alespoň 4 písmena.
register_username_too_long The username may not have more than 15 characters. Uživatelské jméno nesmí být delší než 15 znaků.
register_username_invalid_chars The username may only consist of letters, numbers, hyphens and underscores. Uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena, čísla, spojovníky a podtržítka.
register_empty_email Please enter your email address. Zadejte prosím svoji e-mailovou adresu.

Loading…

User avatar jstov

New translation

Spritmonitor / Android AppCzech

I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me.
Četl jsem <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">podmínky použití</a> a <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">pravidla ochrany údajů</a>, a přijímám jr a souhlasím s nim. Zároveň souhlasím s vytvoření meho uctu na <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> .
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Key
accept_terms_of_use
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
res/values-cs/strings.xml, string 180