Translation

password_sent_by_mail_after_registration
Your password will be sent to your e-mail address after the registration is completed.
74/860
Key English Czech State
start Start Začátek
end End Konec
start_before_end The Start date must be earlier than the End date! Datum zahájení musí být dřívější než datum ukončení!
register_account_data Account Information Údaje o účtu
register_email E-Mail E-mail
password_sent_by_mail_after_registration Your password will be sent to your e-mail address after the registration is completed. Po dokončení registrace bude vaše heslo zasláno na vaši e-mailovou adresu.
accept_terms_of_use I've read the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">terms of use</a> and the <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">data protection policy</a>, appreciated and hereby accept them. I agree that an account at <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> is created for me. Četl jsem <a href="http://www.spritmonitor.de/en/imprint.html#termsofuse">podmínky použití</a> a <a href="http://www.spritmonitor.de/en/privacy.html">pravidla ochrany údajů</a>, a přijímám jr a souhlasím s nim. Zároveň souhlasím s vytvoření meho uctu na <a href="http://www.spritmonitor.de">Spritmonitor.de</a> .
register Register Registrovat
register_username_too_short The username must contain at least 4 characters. Uživatelské jméno musí obsahovat alespoň 4 písmena.
register_username_too_long The username may not have more than 15 characters. Uživatelské jméno nesmí být delší než 15 znaků.
register_username_invalid_chars The username may only consist of letters, numbers, hyphens and underscores. Uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena, čísla, spojovníky a podtržítka.

Loading…

User avatar jstov

New translation

Spritmonitor / Android AppCzech

Your password will be sent to your e-mail address after the registration is completed.
Po dokončení registrace bude vaše heslo zasláno na vaši e-mailovou adresu.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
password_sent_by_mail_after_registration
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
res/values-cs/strings.xml, string 179