Translation

L_HOME_STATS_QUANTITYSUM
l of gas
8/100
Context English Czech State
L_HOME_SHORTDESCRIPTION <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free. <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
L_HOME_STATS <h3>Database statistics:</h3> <h3>Databáze statistik:</h3>
L_HOME_STATS_FUELINGS fuel ups tankování
L_HOME_STATS_INFO_FUELTRANSPORTER <b>%value% trucks would be needed</b> to transport this amount of fuel. <b>%value% cisteren by bylo potřeba</b> aby uvezly tolik paliva.
L_HOME_STATS_INFO_SUN All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>. Všichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
L_HOME_STATS_QUANTITYSUM l of gas l paliva
L_HOME_STATS_TRIPSUM km km
L_HOME_STATS_USERS users uživatelé
L_HOME_STATS_VEHICLES vehicles vozidla
L_HOME_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

l of gas
l paliva
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_HOME_STATS_QUANTITYSUM
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 310