Translation

L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE4
Transparent backgound, white pump, bright font (for dark backgrounds).
62/700
Context English Czech State
L_VEHICLE_DISPLAY_INTRO To display your vehicle's current consumption on your homepage or in bulletin boards, we provide small icons which can be integrated in these sites.<br/><br/>Some bulletin boards support the integration of the consumption graphic in the user profile. There, you have to enter the ID of the vehicle. Pro zobrazení vaší aktuální spotřeby na vašich stránkách nebo na fórech, vám nabízíme malé ikonky k použití na těchto stránkách.<br/><br/>Některá fóra podporují jejich integraci do grafiky uživatelského profilu. Zde musíte zadat ID vašeho vozidla.
L_VEHICLE_DISPLAY_TITLE Mileage icon Ikona spotřeby
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE1 Transparent background, white pump. Průhledné pozadí, bílá pumpa.
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE2 Text version, white on blue. Textová verze, bílá na modré.
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE3 White background, white pump. Bílé pozadí, bílá pumpa.
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE4 Transparent backgound, white pump, bright font (for dark backgrounds). Průhledné pozadí, bílá pumpa, světlé písmo (pro tmavá pozadí).
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE5 Transparent background, pump color changes with the number of fueling entries. Průhledné pozadí, barva pumpy se mění podle počtu natankování.
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE6 Transparent background, pump color changes with the number of fueling entries, bright font (for dark backgrounds). Průhledné pozadí, barva pumpy se mění podle počtu tankování, světlé písmo(pro tmavá pozadí).
L_VEHICLE_DISPLAY_UNIT Unit Jednotky
L_VEHICLE_DISPLAY_URLTYPE Protocol Protocol

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Transparent backgound, white pump, bright font (for dark backgrounds).
Průhledné pozadí, bílá pumpa, světlé písmo (pro tmavá pozadí).
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_VEHICLE_DISPLAY_TYPE4
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 329