Translation

L_NAVI_TERMSOFUSE
Terms of use
16/120
Context English Czech State
L_NAVI_CONTACT Contact Kontaktovat
L_NAVI_IMPRINT Imprint O nás
L_HOME_HTML_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_HOME_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
L_HOME_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použivejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databáze dojezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání s ostatními.
L_NAVI_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_NAVI_PRIVACY Data Protection Statement Prohlášení o ochraně dat
L_LAYOUT_FOOTER spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - %value% Fisch und Fischl spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH. © 2001 - %value% Fisch und Fischl
L_LAYOUT_PRINTFOOTER Source: www.spritmonitor.de<br/>Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright 2001 - %value% Fisch und Fischl. Zdroj: www.spritmonitor.de<br/>Spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH. © 2001 - %value% Fisch und Fischl.
L_COOKIE_MESSAGE Spritmonitor.de uses cookies. Spritmonitor.de používá cookies.
L_COOKIE_DISMISS Hide this note Skrýt tuto poznámku
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Podmínky užívání
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Podmínky užívání
Translated Spritmonitor/Website Podmínky užívání

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Terms of use
Podmínky užívání
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_NAVI_TERMSOFUSE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 343