Translation

L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS
days
3/100
Context English Czech State
L_COST_ANALYSIS_COSTPERKM Vehicle costs in Výdaje za vozidlo v
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TRIP Total driven distance Celkově ujetá vzdálenost
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_KMPOS_TO to
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME Period období
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_TO until do
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS days dny
L_COST_ANALYSIS_DESCRIPTIONBOX The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price. Ztráta hodnoty je počítána z určitého vybraného období a z pořizovací ceny. Výpočet je prováděn denně. Pro zadání pořizovací ceny vozidla přidejte výdaj typu Pořizovací cena.
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Poznámky a výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website dny
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website dny
Translated Spritmonitor/Android App dny

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

days
dny
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 446