Translation

L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT
<h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used.
137/1340
Context English Czech State
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_KMPOS_TO to
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME Period období
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_TO until do
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS days dny
L_COST_ANALYSIS_DESCRIPTIONBOX The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price. Ztráta hodnoty je počítána z určitého vybraného období a z pořizovací ceny. Výpočet je prováděn denně. Pro zadání pořizovací ceny vozidla přidejte výdaj typu Pořizovací cena.
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Poznámky a výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import poznámky/výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import poznámky a výdaje CSV import

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used.
<h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 448