Translation

L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS
import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file
53/470
Context English Czech State
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_TO until do
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS days dny
L_COST_ANALYSIS_DESCRIPTIONBOX The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price. Ztráta hodnoty je počítána z určitého vybraného období a z pořizovací ceny. Výpočet je prováděn denně. Pro zadání pořizovací ceny vozidla přidejte výdaj typu Pořizovací cena.
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Poznámky a výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import poznámky/výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import poznámky a výdaje CSV import
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_MAPPING_DESCRIPTION To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>. Pro lepší orientaci které informace jsou ve kterém sloupci, budou zobrazeny první 3 řádky vašeho nahraného CSV. Ujistěte se, že každý typ sloupce je namapován <b>pouze jednou</b>.

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file
import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 450