Translation

L_MESSAGE_SENT_TITLE
Message sent
15/120
Context English Czech State
L_MESSAGE_LIMIT You have reached the maximum number of messages. Please try again in 24 hours. Dosáhli jste maximálního možného počtu zpráv. Zkuste to prosím znovu za 24 hodin.
L_MESSAGE_INTRO Using the message system, Spritmonitor.de-users are able to communicate with each other. Please keep in mind that <b>your email address will be visible to the receiver of your message!</b>Using this function for advertisments or to send massmails/spam is strictly forbidden! Použijte systém zpráv, uživatelé Spritmonitor.de spolu mohou komunikovat. Nezapomeňte, že <b> vaše e-mailová adresa bude viditelná příjemci zprávy! </b> Použití této funkce pro reklamy nebo pro odesílání hromadných zpráv/spamu je přísně zakázáno!
L_MESSAGE_RECEIVER Receiver Příjemce
L_MESSAGE_NOTALLOWED_PRE The user Uživatel
L_MESSAGE_NOTALLOWED_POST does not want to receive messages. nechce přijímat zprávy.
L_MESSAGE_SENT_TITLE Message sent Zpráva odeslána
L_MESSAGE_SENT_INTRO Your message has been sent to the given user. Vaše zpráva byla odeslána danému uživateli.
L_FAVORITE_HTML_TITLE Vehicle favorites Oblíbená vozidla
L_FAVORITE_HTML_META_KEYWORDS favorite vehicles in Spritmonitor.de oblíbená vozidla na Spritmonitor.de
L_FAVORITE_HTML_META_DESCRIPTION Maintain a list of your favorite vehicles of relatives and friends. Udržujte seznam oblíbených vozidel svých příbuzných a přátel.
L_NAVI_FAVORITE Vehicle favorites Oblíbená vozidla

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Message sent
Zpráva odeslána
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_MESSAGE_SENT_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 491