Translation

L_RESETPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS
Reset password
13/140
Context English Czech State
L_RESETPASSWORD_DONE_INTRO A new password has been generated and will be sent to you mail address. Bylo vygenerováno nové heslo a bude vám zasláno na emailovou adresu.
L_RESETPASSWORD_DONE_TITLE New Password generated Nové heslo vygenerováno
L_RESETPASSWORD_FAILED_INTRO The given link is no longer valid. If you want to reset your password, please follow the instructions on the forgot password page. Daný odkaz již není platný. Pokud si přejete obnovit své heslo, postupujte podle pokynů na stránce se zapomenutým heslem.
L_RESETPASSWORD_FAILED_TITLE Error Chyba
L_RESETPASSWORD_HTML_META_DESCRIPTION Reset password Obnovit heslo
L_RESETPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS Reset password Obnovit heslo
L_RESETPASSWORD_HTML_TITLE Reset password Obnovit heslo
L_SEARCH_HINTS <b>Hint</b>:<br/><br/>You can search the Spritmonitor.de database and filter the results by various criteria, such as only vehicles with a minimum driven distance or only vehicles that were refueled within the last month. <b>Nápověda</b>:<br/> <br/>Můžete prohledávat databázi Spritmonitor.de a filtrovat výsledky podle různých kritérií, jako jsou pouze vozidla s minimální ujetou vzdáleností nebo pouze vozidla, která byla doplněna v rámci minulého měsíce.
L_SEARCH_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Obnovit heslo
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Obnovit heslo
Translated Spritmonitor/Website Obnovit heslo
Translated Spritmonitor/Website Obnovit heslo

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Reset password
Obnovit heslo
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_RESETPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 530