Translation

L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO
If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre>
361/3600
Context English Czech State
L_LOSTPASSWORD_HTML_TITLE Lost password recovery Obnovení ztraceného hesla
L_LOSTPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS password resend request žádost o opětovné zaslání hesla
L_LOSTPASSWORD_HTML_META_DESCRIPTION You account info will be sent to you Informace o vašem účtu vám budou zaslány
L_NAVI_LOSTPASSWORD Lost password recovery Obnovení ztraceného hesla
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_TITLE The mail containing your account information has been sent! Zpráva obsahující informace o vašem účtu byla odeslána!
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre> Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>
L_LOGIN_HTML_TITLE Login Přihlášení
L_LOGIN_HTML_META_KEYWORDS Login Přihlášení
L_LOGIN_HTML_META_DESCRIPTION Here you can login to Spritmonitor.de, manage costs and fuelings and analyse it Zde se můžete přihlásit na Spritmonitor.de, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
L_NAVI_LOGIN Login Přihlášení
L_LOGIN_TITLE Login Přihlášení
Context English Czech State
L_LOSTPASSWORD_MAIL_FOOT Have fun with Spritmonitor.de,
Team-Spritmonitor.de
Užijte si Spritmonitor.de,
tým Spritmonitor.de
L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
Dobrý den,

vyžádali jste si změnu hesla. Pokud kliknete na odkaz níže, bude vám vytvořeno a odesláno nové heslo. Pokud jste si tento email nevyžádali, nic nedělejte. Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_LOGINNAME Username Uživatelské jméno
L_LOSTPASSWORD_MAIL_RESETLINK Reset-Link Obnovení
L_LOSTPASSWORD_MAIL_SUBJECT Account information Informace o účtu
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre> Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_TITLE The mail containing your account information has been sent! Zpráva obsahující informace o vašem účtu byla odeslána!
L_LOSTPASSWORD_TITLE Lost password recovery Obnova zapomenutého hesla
L_LOSTPASSWORD_TOKEN Activation code Aktivační kód
L_M_ADDFUELING_TITLE Add fueling Přidat tankování

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre>
Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 551