Translation

L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO
Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account.
95/870
Context English Czech State
L_LOSTPASSWORD_INTRO If you have forgotten your username or password, you can request to have your account information emailed to you. Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo, můžete požádat o zaslání informací o účtu e-mailem.
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_TITLE Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_KEYWORDS Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_DESCRIPTION Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého účtu Apple/Google, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
L_THIRDPARTYLOGIN_ALREADYLOGGEDIN You are already signed up. Jste již přihlášeni.
L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account. Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého Apple-ID nebo pomocí svého účtu Google.
L_THIRDPARTYLOGIN_APPLE Sign in with Apple Přihlásit pomocí Apple
L_THIRDPARTYLOGIN_GOOGLE Sign in with Google Přihlásit pomocí Google
L_THIRDPARTYLOGIN_FOOTER By signing up you agree to our <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Terms & Conditions</a> and <a href="/en/privacy.html">Privacy Policy</a>. Registrací souhlasíte s našimi <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Smluvními podmínkami</a> a <a href="/en/privacy.html">Zásadami ochrany osobních údajů</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account.
Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého Apple-ID nebo pomocí svého účtu Google.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs.po, string 588