Translation

L_CHANGEEMAIL_TITLE
Change email address
23/200
Context English Czech State
L_THIRDPARTYLOGIN_APPLE Sign in with Apple Přihlásit pomocí Apple
L_THIRDPARTYLOGIN_GOOGLE Sign in with Google Přihlásit pomocí Google
L_THIRDPARTYLOGIN_FOOTER By signing up you agree to our <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Terms & Conditions</a> and <a href="/en/privacy.html">Privacy Policy</a>. Registrací souhlasíte s našimi <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Smluvními podmínkami</a> a <a href="/en/privacy.html">Zásadami ochrany osobních údajů</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_CHANGEEMAIL_TITLE Change email address Změnit emailovou adresu
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Změnit emailovou adresu
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Změnit emailovou adresu
Translated Spritmonitor/Website Změnit emailovou adresu
Translated Spritmonitor/Website Změna emailové adresy
Translated Spritmonitor/Website Změnit e-mailovou adresu
Translated Spritmonitor/Website Změnit emailovou adresu

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change email address
Změnit emailovou adresu
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CHANGEEMAIL_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 594