Translation

L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL
Current email address
24/210
Context English Czech State
L_THIRDPARTYLOGIN_FOOTER By signing up you agree to our <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Terms & Conditions</a> and <a href="/en/privacy.html">Privacy Policy</a>. Registrací souhlasíte s našimi <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Smluvními podmínkami</a> a <a href="/en/privacy.html">Zásadami ochrany osobních údajů</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_CHANGEEMAIL_TITLE Change email address Změnit emailovou adresu
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
L_NAVI_CHANGEUSERNAME Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
Context English Czech State
L_BOARDMODS_WBB <h2>Modifications for Woltlab Burning Board (WBB)</h2>This modification shows the mileage icon in threads. The vehicle id can be entered in a new textfield in the user's profile.<br/><br/>WBB2: <a href="/boardmods/spritmonitor_wbb2_mod.txt">spritmonitor_wbb2_mod.txt</a><br/>WBB3: <a href="http://www.cls-design.com/forum/index.php?page=DatabaseItem&id=91">WBB3 Spritmonitor.de Plugin</a><br/>WBB4: <a href="http://wcf2.orlando-forum.de">WBB4 Spritmonitor.de-Plugin WCF 2.0</a>
L_BOARDMODS_WBBLITE <h2>Modifications for Woltlab Burning Board Lite (WBBLite)</h2>This modification adds a new input field "Verbrauch". If the user inputs the spritmonitor vehicle id, the mileage is shown in threads and the user profile.<br/><br/>The description of this modification: <a href="/boardmods/WBBLite-Anleitung.txt">WBBLite-Anleitung.txt</a><br/>Author: Shr522 from <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>. Support on <a href="http://www.mywbb.info">myWBB.info</a>.
L_CALENDAR_MONTHS 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' 'Leden', 'Únor', 'Březen', 'Duben', 'Květen', 'Červen', 'Červenec', 'Srpen', 'Září', 'Říjen', 'Listopad', 'Prosinec'
L_CALENDAR_WEEKDAYS 'Su', 'Mo', 'Tu', 'We', 'Th', 'Fr', 'Sa' 'Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Čt', 'Pá', 'So'
L_CHANGEEMAIL_BUTTON Change email address Změnit emailovou adresu
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEEMAIL_HTML_META_DESCRIPTION Allows you to change your email address. Umožňuje změnit vaši e-mailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_HTML_META_KEYWORDS email address change změna emailové adresy
L_CHANGEEMAIL_HTML_TITLE Change email address Změna emailové adresy
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Current email address
Současná emailová adresa
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 596