Translation

L_CSVFORMAT_TIRES
<b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires
81/620
Context English Czech State
L_FUELING_CSVEXPORT_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
L_CSVFORMAT_KMPOSDISTQUANTCOST <b>Odometer, distance, quantity, total price</b>: Numeric without thousands separator <b>Celkový nájezd, vzdálenost, množství, celková cena</b>: Číselný bez oddělovače tisíců
L_CSVFORMAT_CURRENCY <b>Currency</b>: Standard abbreviation (e.g., EUR, USD) <b>měna</b>: Standardní zkratka (např. EUR, USD)
L_CSVFORMAT_FUELINGTYPE <b>Fueling type</b>: 0=invalid fueling, 1=full fueling, 2=partial fueling, 3=first fueling <b>Typ tankování</b>: 0=neplatné tankování, 1= tankování do plné, 2=částečné tankování, 3=první tankování
L_CSVFORMAT_TIRES <b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires <b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
L_CSVFORMAT_STREETS <b>Roads</b>: Sum of 2=motor-way, 4=city, 8=country roads (e.g., motor-way and country roads: 10) <b>Silnice</b>: Součet 2=dálnice, 4=město, 8=okresní silnice (např. dálnice a okresky: 10)
L_CSVFORMAT_DRIVINGSTYLE <b>Driving style</b>: 1=moderate, 2=normal, 3=fast <b>Styl jízdy</b>: 1=mírný, 2=normální, 3=rychlý
L_CSVFORMAT_FUELSORT <b>Fuel sort</b>: <b>Druh paliva</b>:
L_CSVFORMAT_CONSUMPTION <strong>Consumption, BC-consumption, BC-quantity, BC-speed:</strong> Numeric without thousands separator <strong>Spotřeba, BC-spotřeba, BC-množství, BC-rychlost:</strong> Číselný bez oddělovače tisíců
L_CSVFORMAT_STATION <b>Company, Country, Area, Location</b>: Text <b>Společnost, Země, Oblast, Místo</b>: Text
Context English Czech State
L_CSVFORMAT_KMPOSDIST <b>Odometer, trip</b>: Numeric without thousands separator <b>nájezd</b>: číslo bez děliče tisíců
L_CSVFORMAT_KMPOSDISTQUANTCOST <b>Odometer, distance, quantity, total price</b>: Numeric without thousands separator <b>Celkový nájezd, vzdálenost, množství, celková cena</b>: Číselný bez oddělovače tisíců
L_CSVFORMAT_NOTE <b>Note</b>: Text <b>note</b>:text
L_CSVFORMAT_STATION <b>Company, Country, Area, Location</b>: Text <b>Společnost, Země, Oblast, Místo</b>: Text
L_CSVFORMAT_STREETS <b>Roads</b>: Sum of 2=motor-way, 4=city, 8=country roads (e.g., motor-way and country roads: 10) <b>Silnice</b>: Součet 2=dálnice, 4=město, 8=okresní silnice (např. dálnice a okresky: 10)
L_CSVFORMAT_TIRES <b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires <b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
L_CSV_FUELINGTYPE Fueling type Typ tankování
L_CSV_FUELSORT Fuel sort Typ paliva
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_BASE_INTRO Specify the properties of your CSV file and the filename. The expected column definition of the to be imported data you can find Zadejte parametry vašeho CSV souboru a jeho název. Povolené znaky oddělovačů importovaných dat můžete najít

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires
<b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CSVFORMAT_TIRES
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 775