Translation

L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE
Fuel price trajectories
22/230
Context English Czech State
L_EVALUATIONS_INTRO In the following you find the evaluations we performed based on the Spritmonitor.de database. V následujícím textu najdete hodnocení, která jsme provedli na základě databáze Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_KEYWORDS fuel prices, fuel price trajectories ceny pohonných hmot, trajektorie cen pohonných hmot
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_DESCRIPTION View the fuel price trajectories of different time frames Podívejte se na trajektorie cen pohonných hmot v různých časových rámcích
L_NAVI_EVALUATION_FUELPRICE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_INTRO The following graph shows the trajectories of the fuel prices. The values are calculated as the average of all fueling entries of cars registered in germany. You can select different time frames. Následující graf ukazuje trajektorie cen pohonných hmot. Hodnoty se počítají jako průměr všech palivových vstupů automobilů registrovaných v Německu. Můžete vybrat různé časové rámce.
L_EVALUATION_FUELPRICE_BUTTON Show Zobrazit
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_TITLE The most fuel efficient motorcycles Nejúčinnější motocykly
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_META_KEYWORDS most fuel efficient motorbikes, lowest MPG, most economic motorcycles nejúčinnější motocykly, nejnižší spotřeba, nejúspornější motocykly
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most fuel efficient motorcycles of Spritmonitor.de 50 nejúspornějších motocyklů Spritmonitor.de
Context English Czech State
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_DESCRIPTION View the fuel price trajectories of different time frames Podívejte se na trajektorie cen pohonných hmot v různých časových rámcích
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_KEYWORDS fuel prices, fuel price trajectories ceny pohonných hmot, trajektorie cen pohonných hmot
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_INTRO The following graph shows the trajectories of the fuel prices. The values are calculated as the average of all fueling entries of cars registered in germany. You can select different time frames. Následující graf ukazuje trajektorie cen pohonných hmot. Hodnoty se počítají jako průměr všech palivových vstupů automobilů registrovaných v Německu. Můžete vybrat různé časové rámce.
L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES 15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter 15 let, 10 let, 5 let, 2 roky, 1 rok, půl roku, čtvrtletí
L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_COUNT # cars: # auta:
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_FOOT These diagrams are based on the fueling entries in the Spritmonitor.de database. Tyto diagramy jsou založeny na doplňujících údajích v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_META_DESCRIPTION Interaction of the factors engine power and mileage. Interakce faktorů výkon motoru a počtu najetých kilometrů.
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_META_KEYWORDS power vs. mileage, engine power versus mileage, power vs. consumption, more power more mpg, more power more mileage, more power more consumption výkon vs. počet najetých kilometrů, výkon motoru vs. počet najetých kilometrů, výkon vs. spotřeba, větší výkon větší nájezd, větší výkon více najetých kilometrů, větší výkon vyšší spotřeba
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Trajektorie cen paliva
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Trajektorie cen paliva
Translated Spritmonitor/Website Trajektorie cen paliva
Translated Spritmonitor/Website Trajektorie cen paliva

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Fuel price trajectories
Trajektorie cen paliva
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 803