Translation

L_EVALUATION_FUELPRICE_BUTTON
Show
8/100
Context English Czech State
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_KEYWORDS fuel prices, fuel price trajectories ceny pohonných hmot, trajektorie cen pohonných hmot
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_DESCRIPTION View the fuel price trajectories of different time frames Podívejte se na trajektorie cen pohonných hmot v různých časových rámcích
L_NAVI_EVALUATION_FUELPRICE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_INTRO The following graph shows the trajectories of the fuel prices. The values are calculated as the average of all fueling entries of cars registered in germany. You can select different time frames. Následující graf ukazuje trajektorie cen pohonných hmot. Hodnoty se počítají jako průměr všech palivových vstupů automobilů registrovaných v Německu. Můžete vybrat různé časové rámce.
L_EVALUATION_FUELPRICE_BUTTON Show Zobrazit
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_TITLE The most fuel efficient motorcycles Nejúčinnější motocykly
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_META_KEYWORDS most fuel efficient motorbikes, lowest MPG, most economic motorcycles nejúčinnější motocykly, nejnižší spotřeba, nejúspornější motocykly
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most fuel efficient motorcycles of Spritmonitor.de 50 nejúspornějších motocyklů Spritmonitor.de
L_NAVI_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS The most economic motorcycles Nejúspornější motocykly
L_EVALUATION_TOPMOTORCYCLEMODELS_TITLE The most fuel efficient motorcycles Nejúčinnější motocykly
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Zobrazit
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Zobrazit
Translated Spritmonitor/Website Zobrazit
Translated Spritmonitor/Website Zobrazit

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Show
Zobrazit
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATION_FUELPRICE_BUTTON
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 805