Translation

L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE
Fuel
6/100
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most CO2 efficient cars 50 CO2 nejúčinnějších aut
L_NAVI_EVALUATION_TOPCO2MODELS The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_TITLE The most CO<sub>2</sub> efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO<sub>2</sub>
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_INTRO This list shows the top 50 models with lowest CO2 emissions. The ranking is based on the average consumption of the corresponding model as stated in the Spritmonitor.de database. Tento seznam ukazuje 50 nejlepších modelů s nejnižšími emisemi CO2. Hodnocení je založeno na průměrné spotřebě odpovídajícího modelu, jak je uvedeno v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE Fuel Palivo
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_CO2 CO<sub>2</sub> g/km CO<sub>2</sub> g/km
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FOOT The number of vehicles that contributed to the CO<sub>2</sub> value is given parentheses. Počet vozidel, která přispěla k hodnotě CO<sub>2</sub>, je uvedena v závorkách.
L_HOME_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_HOME_INTRO Spritmonitor.de calculates your car's gas mileage and helps to manage the vehicle's costs. After a <a href="/en/register.html">free registration</a>, you will be able to use all functions, e.g. include an icon in bulletin boards, analyse costs or enter fuelings with your <a href="/en/smartphone_apps.html">smartphone</a>.
<br>
Spritmonitor.de vypočítává počet najetých kilometrů v autě a pomáhá řídit náklady vozidla. Po <a href="/en/register.html"> bezplatné registraci</a>budete moci používat všechny funkce, např. vložit ikonu do vývěsek, analyzovat náklady nebo zadávat paliva pomocí svého<a href="/en/smartphone_apps.html">chytrého telefonu</a>.
<br>
L_HOME_HELPUSTRANSLATE <h1>More languages for Spritmonitor</h1>Do you want to <strong>help us translate our website and smartphone apps</strong> to more languages?<br><br> Participate in our <a href="https://translate.spritmonitor.de">crowd translation project</a> and add new translations or correct existing ones. We appreciate your help! <h1>Další jazyky pro Spritmonitor</h1><strong>Chcete nám pomoci přeložit webové stránky a aplikace pro chytré telefony</strong>do více jazyků?<br><br>Zapojte se do našeho<a href="https://translate.spritmonitor.de">překladového projektu</a>a přidejte nové překlady nebo opravte ty stávající. Vážíme si vaší pomoci!
Context English Czech State
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMODELS_TITLE The most economic cars Nejúspornější auta
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMOTORCYCLEMODELS_INTRO Motorcycles can be both, fun and economic. If you are interested in buying a fuel efficient motorcycle, browse our top 50 list of motorcycles that are not only on paper economic. Motocykly můžou být zábavné a úsporné zároveň. Pokud máte zájem koupit si úspornou motorku, prohlídněte si náš seznam 50 motocyklů které jsou úsporné nejen na papíře.
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMOTORCYCLEMODELS_TITLE The most economic motorcycles Nejúspornější motocykly
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_CO2 CO<sub>2</sub> g/km CO<sub>2</sub> g/km
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FOOT The number of vehicles that contributed to the CO<sub>2</sub> value is given parentheses. Počet vozidel, která přispěla k hodnotě CO<sub>2</sub>, je uvedena v závorkách.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE Fuel Palivo
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most CO2 efficient cars 50 CO2 nejúčinnějších aut
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_KEYWORDS co2 efficiency, most co2 efficient cars, co2 emissions, reduce co2 emissions účinnost co2, nejúčinnější auta co2, emise co2, snižují emise CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_TITLE The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_INTRO This list shows the top 50 models with lowest CO2 emissions. The ranking is based on the average consumption of the corresponding model as stated in the Spritmonitor.de database. Tento seznam ukazuje 50 nejlepších modelů s nejnižšími emisemi CO2. Hodnocení je založeno na průměrné spotřebě odpovídajícího modelu, jak je uvedeno v databázi Spritmonitor.de.
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Palivo
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Palivo
Translated Spritmonitor/Website Palivo
Translated Spritmonitor/Website Palivo

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Fuel
Palivo
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 840