Translation

L_CHANGEUSERNAME_NEWNAME
New username:
23/130
Context English Czech State
L_CHANGEUSERNAME_BUTTON Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_INTRO Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past. Zde si můžete změnit své uživatelské jméno. Mějte prosím na paměti, že změna jména je povolena pouze v případě, že vaše datum registrace na Spritmonitor.de a jakékoli předchozí změny jména jsou v minulosti delší než 3 měsíce.
L_CHANGEUSERNAME_NEWNAME New username: Nové uživatelské jméno:
L_CHANGEUSERNAME_NOTALLOWED Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago. Litujeme, nemůžete změnit své uživatelské jméno, protože vaše registrace na Spritmonitor.de nebo vaše poslední změna uživatelského jména byla před méně než 3 měsíci.
L_CHANGEUSERNAME_OLDUSERNAME Current username: Současné uživatelské jméno:
L_CHANGEUSERNAME_SUCCESS_INTRO Your username was successfully changed. From now on, you can login to the system with the new username and your old password. Vaše uživatelské jméno bylo úspěšně změněno. Od této chvíle se můžete do systému přihlásit pomocí nového uživatelského jména a starého hesla.
L_CHANGEUSERNAME_SUCCESS_NEWUSERNAME New username: Nové uživatelské jméno:
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Nové uživatelské jméno:
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Nové uživatelské jméno:

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

New username:
Nové uživatelské jméno:
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CHANGEUSERNAME_NEWNAME
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 143