Translation

L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL
Model
5/100
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_KEYWORDS most power efficient electric cars and vehicles, lowest MPG, most economic electric cars nejefektivnější elektrická vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
L_NAVI_EVALUATION_TOPEVEHICLES Most economic electric vehicles Nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_INTRO This list shows the most power efficient electric vehicles. The ranking is based on the entries in our database. Please note that only representative entries are considered. The number of vehicles used to calculate the average power consumption is given in parentheses. Tento seznam zobrazuje nejefektivnější elektrická vozidla. Pořadí je založeno na položkách v naší databázi. Upozorňujeme, že jsou brány v úvahu pouze reprezentativní záznamy. Počet vozidel použitých pro výpočet průměrné spotřeby energie je uveden v závorkách.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_CONSUMPTION kWh/100km kWh/100km
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_TITLE The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_KEYWORDS co2 efficiency, most co2 efficient cars, co2 emissions, reduce co2 emissions účinnost co2, nejúčinnější auta co2, emise co2, snižují emise CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most CO2 efficient cars 50 CO2 nejúčinnějších aut
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_KEYWORDS most power efficient electric cars and vehicles, lowest MPG, most economic electric cars nejefektivnější elektrická vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_INTRO This list shows the most power efficient electric vehicles. The ranking is based on the entries in our database. Please note that only representative entries are considered. The number of vehicles used to calculate the average power consumption is given in parentheses. Tento seznam zobrazuje nejefektivnější elektrická vozidla. Pořadí je založeno na položkách v naší databázi. Upozorňujeme, že jsou brány v úvahu pouze reprezentativní záznamy. Počet vozidel použitých pro výpočet průměrné spotřeby energie je uveden v závorkách.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPMODELS_CONSUMPTION l/100km l/100km
L_EVALUATION_TOPMODELS_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPMODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most fuel efficient vehicles of Spritmonitor.de 50 nejvíce palivově efektivních vozidel na Spritmonitor.de
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Model
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Android App Model

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Model
Model
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 830