Translation

L_FORM_FUELSORT
Fuel sort
10/100

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FORM_FUELSORT
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 89