Translation

L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES
15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter
57/640
Context English Czech State
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPCO2MODELS_INTRO Looking for an environment-friendly car? Check out the top 50 cars with lowest CO2 emissions. Hledáte ekologický vůz? Podívejte se na 50 aut s nejnižšími emisemi CO2.
L_EVALUATION_SUMMARY_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_SUMMARY_FUELPRICE_INTRO Fuelprices change almost hourly. Have a look at our illustration of the ups (often) and downs (not so often). Cena paliva se mění skoro každou hodinu. Podívejte se na naši ilustraci zvýšení (často) a snížení (ne tak často).
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_DIESEL Power vs. mileage of diesel vehicles Výkon vs. dojezd u dieslových vozů
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_GASOLINE Power vs. mileage of gasoline vehicles Výkon vs. dojezd u benzinových vozů
L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES 15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter 15 let, 10 let, 5 let, 2 roky, 1 rok, půl roku, čtvrtletí
L_LOGIN_AUTH_FAILED Authentication failed. Please check your account data. Ověření selhalo. Prosím zkontrolujte si údaje.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
Dobrý den,

vyžádali jste si změnu hesla. Pokud kliknete na odkaz níže, bude vám vytvořeno a odesláno nové heslo. Pokud jste si tento email nevyžádali, nic nedělejte. Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_LOGINNAME Username Uživatelské jméno
L_LOSTPASSWORD_MAIL_RESETLINK Reset-Link Obnovení
L_LOSTPASSWORD_MAIL_FOOT Have fun with Spritmonitor.de,
Team-Spritmonitor.de
Užijte si Spritmonitor.de,
tým Spritmonitor.de
Context English Czech State
L_EVALUATION_FUELPRICE_BUTTON Show Zobrazit
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_DESCRIPTION View the fuel price trajectories of different time frames Podívejte se na trajektorie cen pohonných hmot v různých časových rámcích
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_META_KEYWORDS fuel prices, fuel price trajectories ceny pohonných hmot, trajektorie cen pohonných hmot
L_EVALUATION_FUELPRICE_HTML_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_FUELPRICE_INTRO The following graph shows the trajectories of the fuel prices. The values are calculated as the average of all fueling entries of cars registered in germany. You can select different time frames. Následující graf ukazuje trajektorie cen pohonných hmot. Hodnoty se počítají jako průměr všech palivových vstupů automobilů registrovaných v Německu. Můžete vybrat různé časové rámce.
L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES 15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter 15 let, 10 let, 5 let, 2 roky, 1 rok, půl roku, čtvrtletí
L_EVALUATION_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_COUNT # cars: # auta:
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_FOOT These diagrams are based on the fueling entries in the Spritmonitor.de database. Tyto diagramy jsou založeny na doplňujících údajích v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_META_DESCRIPTION Interaction of the factors engine power and mileage. Interakce faktorů výkon motoru a počtu najetých kilometrů.

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter
15 let, 10 let, 5 let, 2 roky, 1 rok, půl roku, čtvrtletí
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 264