Translation

L_REMINDER_EDIT_HTML_META_DESCRIPTION
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others.
131/1460
Context English Czech State
L_REMINDER_NO_KMPOSINTERVAL No repetition Neopakovat
L_REMINDER_ADD Add reminder Přidej upomínku
L_REMINDER_HINTBOX Here, you find a list of all your reminders.<br/><br/>Due reminders are colored in red. To confirm a due reminder, click on the green check mark. Zde najdete seznam vašich upomínek<br/><br/>Upomínky které překročili nastavený datum nebo km jsou červeně. Pro potvrzení úkolu klikni na zelenou fajfku.
L_REMINDER_EDIT_HTML_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
L_NAVI_REMINDER_EDIT Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_EDIT_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_COST_ADD_HTML_TITLE Add note/cost entry přidej poznámku/výdaj
L_COST_ADD_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
L_COST_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
Context English Czech State
L_REMINDER_COL_VEHICLE Vehicle Vozidlo
L_REMINDER_DATEINTERVAL Repeat every Opakuj každý
L_REMINDER_DAY day den
L_REMINDER_DAYS days dny
L_REMINDER_EDIT_HINTBOX <b>Hint:</b><br/><br/>Reminders can be triggered by a specific date or by a specific odometer value. If you enter both, the first occurring event will trigger the reminder. <b>Tip:</b><br/><br/>Upomínka může být nastavena na určité datum, nebo daný nájezd na tachometru. Pokud zadáte oboje, spustí upomínku událost, která nastane dřív.
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
L_REMINDER_EDIT_HTML_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_EDIT_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_HINTBOX Here, you find a list of all your reminders.<br/><br/>Due reminders are colored in red. To confirm a due reminder, click on the green check mark. Zde najdete seznam vašich upomínek<br/><br/>Upomínky které překročili nastavený datum nebo km jsou červeně. Pro potvrzení úkolu klikni na zelenou fajfku.
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Použivejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databáze dojezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Používejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a dátabázi nájezdu, abyste určili spotřebu vašeho vozidla a porovnali ji s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
Translated Spritmonitor/Website Používejte Spritmonitor.de, online kalkulátor spotřeby a databázi, pro zjištění spotřeby Vašeho vozidla a porovnání s ostatními.

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others.
Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
consumption spotřeba Spritmonitor
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_DESCRIPTION
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 423