Translation

L_FORM_VISIBILITY_NOTE
Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
171/1770
Context English Czech State
L_FORM_VEHICLE_BASE Basic data Základní údaje
L_FORM_VEHICLE_NOTE Note Poznámka
L_FORM_VEHICLE_OPTIONAL Optional data Volitelná data
L_FORM_VEHICLETYPE Vehicle type Typ vozidla
L_FORM_VISABILITY Privacy options Možnosti soukromí
L_FORM_VISIBILITY_NOTE Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others. Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
L_FUELING_ADD_HINTBOX <h3>Hints:</h3>It is important that you chose the correct type of fueling, i.e., if you <b>filled up the entire tank</b> of the vehicle <b>or not</b>.<br/><br/>The first fueling you enter into the database should be a <b>full</b> fueling and be declared as <b>first</b> fueling. <h3>Rady:</h3>Je důležité, abyste vybrali správný typ tankování, tj. pokud jste<b>naplnili celou nádrž</b>vozidla<b>nebo ne</b>.<br/><br/>První tankování, které zadáte do databáze, by mělo být<b>"do plné"</b>a mělo by být deklarováno jako<b>první</b>.
L_FUELING_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_FUELING_ADD_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_FUELING_ADD_HTML_TITLE Add fueling entry Přidat tankování
User avatar anonymous

Suggestion added

Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.

Suggested change:

Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
10 months ago
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Android App Vaše příspěvky (spotřeby, náklady, obrázek) pro toto vozidlo jsou zveřejněny na Spritmonitor.de a jeho aplikacích. Zde můžete omezit viditelnost určitých informací pro ostatní.

Change compared to this translation:

Vaše záznamy (tankování, výdajepříspěvky (spotřeby, náklady, obrázky) ek) pro tomto vozidleo jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetněa jeho aplikací)ch. Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelnéomezit viditelnost určitých informací pro ostatní.

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
10 months ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others.
Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FORM_VISIBILITY_NOTE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 207