Translation

L_VEHICLE_PIC_TITLE
Add vehicle picture
22/190
Context English Czech State
L_VEHICLE_PIC_HTML_TITLE Vehicle picture Obrázek vozidla
L_VEHICLE_PIC_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
L_VEHICLE_PIC_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a dátabázi nájezdu, abyste určili spotřebu vašeho vozidla a porovnali ji s ostatními.
L_NAVI_DETAIL Vehicle Vozidlo
L_NAVI_VEHICLE_PIC Add vehicle picture Přidat obrázek vozidla
L_VEHICLE_PIC_TITLE Add vehicle picture Přidat obrázek vozidla
L_VEHICLE_PIC_INTRO For each vehicle a picture can be uploaded. The picture must be in JPEG-format and may not be bigger than 10 MB. It will be automatically converted to two sizes, one for the details and a smaller one for the overview.<br/><br/><font color="red">Attention:</font><br/>Your vehicle must be clearly visible on the picture. Upload only licence-free or your own pictures. You may not copy other users' pictures. If we encounter any pictures having an illegal content, we will lodge a complaint. Pro každé vozidlo může být nahrán obrázek. Obrázek musí být ve formátu JPEG a nesmí být větší než 10MB. Bude automaticky převeden na dvě velikosti, větší pro sekci s podrobnostmi a menší pro různé přehledy.<br/><br/><font color="red">Upozornění:</font><br/>Vaše vozidlo musí být jasně viditelné na obrázku. Nahrávejte jen vlastní nebo volně užitelné obrázky. Nesmíte kopírovat obrázky ostatních uživatelů. Pokud narazíme na obrázky s nelegálním obsahem, vzneseme stížnost.
L_VEHICLE_PIC_DELETE Delete picture Smazat obrázek
L_VEHICLE_PIC_REPLACE Replace vehicle picture with: Nahradit obrázek vozidla:
L_VEHICLE_PIC_NOPIC no picture bez obrázku
L_VEHICLE_EDIT_HTML_TITLE Edit vehicle Upravit vozidlo
Context English Czech State
L_VEHICLE_PIC_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
L_VEHICLE_PIC_HTML_TITLE Vehicle picture Obrázek vozidla
L_VEHICLE_PIC_INTRO For each vehicle a picture can be uploaded. The picture must be in JPEG-format and may not be bigger than 10 MB. It will be automatically converted to two sizes, one for the details and a smaller one for the overview.<br/><br/><font color="red">Attention:</font><br/>Your vehicle must be clearly visible on the picture. Upload only licence-free or your own pictures. You may not copy other users' pictures. If we encounter any pictures having an illegal content, we will lodge a complaint. Pro každé vozidlo může být nahrán obrázek. Obrázek musí být ve formátu JPEG a nesmí být větší než 10MB. Bude automaticky převeden na dvě velikosti, větší pro sekci s podrobnostmi a menší pro různé přehledy.<br/><br/><font color="red">Upozornění:</font><br/>Vaše vozidlo musí být jasně viditelné na obrázku. Nahrávejte jen vlastní nebo volně užitelné obrázky. Nesmíte kopírovat obrázky ostatních uživatelů. Pokud narazíme na obrázky s nelegálním obsahem, vzneseme stížnost.
L_VEHICLE_PIC_NOPIC no picture bez obrázku
L_VEHICLE_PIC_REPLACE Replace vehicle picture with: Nahradit obrázek vozidla:
L_VEHICLE_PIC_TITLE Add vehicle picture Přidat obrázek vozidla
L_VEHICLETYPE_AUTOMOBILE Automobile Automobil
L_VEHICLETYPE_COMMERCIAL Commercial vehicle užitkové/nákladní
L_VEHICLETYPE_OTHER Other Jiné
L_VEHICLETYPE_QUAD Quad Čtyřkolka
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Přidat obrázek vozidla
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Přidat obrázek vozidla
Translated Spritmonitor/Website Přidat obrázek vozidla

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add vehicle picture
Přidat obrázek vozidla
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_VEHICLE_PIC_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 383