Translation

L_REMINDER_HINTBOX
Here, you find a list of all your reminders.<br/><br/>Due reminders are colored in red. To confirm a due reminder, click on the green check mark.
153/1450
Context English Czech State
L_REMINDER_EDIT_HINTBOX <b>Hint:</b><br/><br/>Reminders can be triggered by a specific date or by a specific odometer value. If you enter both, the first occurring event will trigger the reminder. <b>Tip:</b><br/><br/>Upomínka může být nastavena na určité datum, nebo daný nájezd na tachometru. Pokud zadáte oboje, spustí upomínku událost, která nastane dřív.
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
L_REMINDER_EDIT_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
L_REMINDER_EDIT_HTML_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_EDIT_TITLE Edit reminder Uprav upomínku
L_REMINDER_HINTBOX Here, you find a list of all your reminders.<br/><br/>Due reminders are colored in red. To confirm a due reminder, click on the green check mark. Zde najdete seznam vašich upomínek<br/><br/>Upomínky které překročili nastavený datum nebo km jsou červeně. Pro potvrzení úkolu klikni na zelenou fajfku.
L_REMINDER_HTML_META_DESCRIPTION Manage your reminders at Spritmonitor.de Spravovat upomínky na Spritmonitor.de
L_REMINDER_HTML_META_KEYWORDS Manage reminders Spravovat upomínky
L_REMINDER_HTML_TITLE Manage reminders Spravovat upomínky
L_REMINDER_KMPOSINTERVAL Repeat after Opakuj po

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Here, you find a list of all your reminders.<br/><br/>Due reminders are colored in red. To confirm a due reminder, click on the green check mark.
Zde najdete seznam vašich upomínek<br/><br/>Upomínky které překročili nastavený datum nebo km jsou červeně. Pro potvrzení úkolu klikni na zelenou fajfku.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_REMINDER_HINTBOX
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 420