Translation

L_HOME_STATS
<h3>Database statistics:</h3>
28/290
Context English Czech State
L_SOCIALMEDIABOX_ACCEPT_INFO For privacy reasons social media plugins are disabled by default. You can decide for yourself if you want to enable them which will send certain information to social networks. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou pluginy sociálních médií ve výchozím nastavení zakázány. Můžete se sami rozhodnout, zda chcete povolit odesílání určitých informací na sociální sítě.
L_SOCIALMEDIABOX_ACCEPT_LINK Enable now Zapnout teď
L_SOCIALMEDIABOX_DEACTIVATE_LINK Disable Vypnout
L_HOME_SHORTDESCRIPTION <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free. <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
L_HOME_FAQS <h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul> <h3>Často kladené otázky:</h3><ul><li><a href="/en/faq.html#search">Moje auto se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.</a></li><li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Kde najdu ID svého vozidla?</a></li><li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Mohu také sledovat počet najetých kilometrů svého vozidla poháněného LPG nebo CNG?</a></li><li><a href="/en/faq.html#smartphone">Mohu používat Spritmonitor.de na svém chytrém telefonu?</a></li></ul>
L_HOME_STATS <h3>Database statistics:</h3> <h3>Databáze statistik:</h3>
L_NAVI_ARTICLES Articles Články
L_APPS_HTML_TITLE Smartphone Apps Aplikace pro chytré telefony
L_APPS_HTML_META_KEYWORDS Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Description Tutorial HowTo Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Popis Návod Jak na to
L_APPS_HTML_META_DESCRIPTION Description and Tutorial of the Spritmonitor apps for android and ios. Popis a návod na aplikaci Spritmonitor pro Android a ios.
L_NAVI_APPS Smartphone Apps Aplikace pro chytré telefony
Context English Czech State
L_HOME_NEWPICS_INTRO New vehicle pictures in our database: Nové obrázky vozidla v naší databázi:
L_HOME_NEWS <div style="float:right;padding-left:5px; padding-right:15px; padding-top: 0px;" align="center"><br/><a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="blank"><img src="/pics/apps/playstore_en_new.png" alt="Android app on Google Play" width="150" border="0"/></a><a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&amp;uo=4" target="itunes_store"><br><img src="/pics/apps/appstore_en.svg" alt="iPhone app on Apple App Store" border="0"/></a><br></div><div class="subtitle">Spritmonitor.de</div><h2 class="fronttitle">Smartphone-App</h2><br/>Use Spritmonitor.de on the road with your Android- or Apple-smartphone and the Spritmonitor.de app! Enter new fuelings right at the gas station. The app is available for free on the <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="blank">Google Play Store</a> and on the <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&amp;uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a>.<br/> <div style="float:right;padding-left:5px; padding-right:15px; padding-top: 0px;" align="center"><br/><a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="blank"><img src="/pics/apps/playstore_en_new.png" alt="Android app na Google Play" width="150" border="0"/></a><a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&amp;uo=4" target="itunes_store"><br><img src="/pics/apps/appstore_en.svg" alt="iPhone app v Apple App Store" border="0"/></a><br></div><div class="subtitle">Spritmonitor.de</div><h2 class="fronttitle">Smartphone-App</h2><br/>Použijte Spritmonitor.de na cestách s Vaším Android nebo Apple chytrým telefonem! Vložte nová tankování hned na čerpací stanici. Aplikace je k dispozici zdarma na<a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="blank">Google Play</a> a <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&amp;uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a>.<br/>
L_HOME_SEARCH_INTRO Browse real MPG data Procházet skutečná data spotřeby
L_HOME_SEARCH_TITLE Does your mileage vary? Liší se počet najetých kilometrů?
L_HOME_SHORTDESCRIPTION <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free. <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
L_HOME_STATS <h3>Database statistics:</h3> <h3>Databáze statistik:</h3>
L_HOME_STATS_FUELINGS fuel ups tankování
L_HOME_STATS_INFO_FUELTRANSPORTER <b>%value% trucks would be needed</b> to transport this amount of fuel. <b>%value% cisteren by bylo potřeba</b> aby uvezly tolik paliva.
L_HOME_STATS_INFO_SUN All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>. Všichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
L_HOME_STATS_QUANTITYSUM l of gas l paliva

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Database statistics:</h3>
<h3>Databáze statistik:</h3>
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_HOME_STATS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 869