Translation

L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION
Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file.
66/600
Context English Czech State
L_FUELING_ADD_LASTFUELINGS Your last fueling entries Vaše poslední tankování
L_FUELING_ADD_TITLE New fueling entry Nové tankování
L_FUELING_CALC_NOT_POSSIBLE The entry will be marked invalid as required data to calculate a consumption value is missing (distance and quantity). Continue anyway? Tento vstup bude označen jako neplatný, protože chybí potřebná data ke kalkulaci spotřeby (vzdálenost a množství). Přesto pokračovat?
L_FUELING_CSVEXPORT_CSVFILE Export CSV file Exportovat CSV soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_CSVHEADER Date;Odometer;Trip;Quantity;Total price;Currency;Type;Tires;Roads;Driving style;Fuel;Note;Consumption;BC-Consumption;BC-Quantity;BC-Speed;Company;Country;Area;Location Datum;Čítač kilometrů;Poslední jízda(TRIP);Množství;Celková cena;Měna;Typ;Pneumatiky;Typ cest;Styl jízdy;Palivo;Poznámka;Spotřeba;Spotřeba(palubní počítač);Množství(palubní počítač);Průměrná rychlost(palubní počítač);Společnost;Země;Oblast;Místo
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file. Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru.
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_KEYWORDS export, fueling data, csv file export, data tankování, csv soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
L_FUELING_CSVEXPORT_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV

Loading…

User avatar Petnek

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file.
Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru.
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file.
Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 768