Translation

L_NAVI_CHANGEUSERNAME
Change username
24/150
Context English Czech State
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
L_NAVI_CHANGEUSERNAME Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_INTRO Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past. Zde si můžete změnit své uživatelské jméno. Mějte prosím na paměti, že změna jména je povolena pouze v případě, že vaše datum registrace na Spritmonitor.de a jakékoli předchozí změny jména jsou v minulosti delší než 3 měsíce.
L_CHANGEUSERNAME_OLDUSERNAME Current username: Současné uživatelské jméno:
L_CHANGEUSERNAME_NOTALLOWED Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago. Litujeme, nemůžete změnit své uživatelské jméno, protože vaše registrace na Spritmonitor.de nebo vaše poslední změna uživatelského jména byla před méně než 3 měsíci.
L_CHANGEPASSWORD_HTML_TITLE Change password Změnit heslo
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Změnit uživatelské jméno
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Změnit uživatelské jméno
Translated Spritmonitor/Website Změnit uživatelské jméno
Translated Spritmonitor/Website Změnit uživatelské jméno
Translated Spritmonitor/Website Změnit uživatelské jméno

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change username
Změnit uživatelské jméno
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_NAVI_CHANGEUSERNAME
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 600