Translation

L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO
You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows:
137/1640
Context English Czech State
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_KEYWORDS export, fueling data, csv file export, data tankování, csv soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file. Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru.
L_NAVI_FUELING_CSVEXPORT Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
L_CSVFORMAT_KMPOSDISTQUANTCOST <b>Odometer, distance, quantity, total price</b>: Numeric without thousands separator <b>Celkový nájezd, vzdálenost, množství, celková cena</b>: Číselný bez oddělovače tisíců
L_CSVFORMAT_CURRENCY <b>Currency</b>: Standard abbreviation (e.g., EUR, USD) <b>měna</b>: Standardní zkratka (např. EUR, USD)
L_CSVFORMAT_FUELINGTYPE <b>Fueling type</b>: 0=invalid fueling, 1=full fueling, 2=partial fueling, 3=first fueling <b>Typ tankování</b>: 0=neplatné tankování, 1= tankování do plné, 2=částečné tankování, 3=první tankování
L_CSVFORMAT_TIRES <b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires <b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
L_CSVFORMAT_STREETS <b>Roads</b>: Sum of 2=motor-way, 4=city, 8=country roads (e.g., motor-way and country roads: 10) <b>Silnice</b>: Součet 2=dálnice, 4=město, 8=okresní silnice (např. dálnice a okresky: 10)
Context English Czech State
L_FUELING_CSVEXPORT_CSVFILE Export CSV file Exportovat CSV soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_CSVHEADER Date;Odometer;Trip;Quantity;Total price;Currency;Type;Tires;Roads;Driving style;Fuel;Note;Consumption;BC-Consumption;BC-Quantity;BC-Speed;Company;Country;Area;Location Datum;Čítač kilometrů;Poslední jízda(TRIP);Množství;Celková cena;Měna;Typ;Pneumatiky;Typ cest;Styl jízdy;Palivo;Poznámka;Spotřeba;Spotřeba(palubní počítač);Množství(palubní počítač);Průměrná rychlost(palubní počítač);Společnost;Země;Oblast;Místo
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file. Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru.
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_KEYWORDS export, fueling data, csv file export, data tankování, csv soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
L_FUELING_CSVEXPORT_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your fuelings from an external program with a CSV file Importujte svá tankování z externího programu pomocí souboru CSV
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import fuelings, csv file importovat tankování, soubor csv
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_TITLE Import fuelings Importovat tankování

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows:
Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 771